I samarbeid med CMC Markets
Höegh LNG Holdings
--
Tid
-
Åpning
-
Høy
-
Lav
-
Volum
-
Omsetning
-
Markedsverdi
-
Valuta
-
Se mer på E24 Børs

Nyheter om Höegh LNG Holdings

Bedre tall fra Höegh LNG

Rederiet Höegh LNG, som leverer importterminaler for flytende naturgass (LNG), leverer et sterkere resultat enn for ett år siden.
Resultatet etter skatt er på 8,5 millioner dollar, opp fra 3,6 millioner dollar for ett år siden men noe lavere enn i første kvartal.
Omsetningen er på 70,6 millioner dollar, en økning fra 57,1 millioner dollar for ett år siden.
Både omsetning og brutto driftsresultat (ebi...Se mer

Spørsmål om norske gassrederier og økt gasseksport fra USA

Richard W Kvam: Det skrives nå at USA kommer for fult som eksportør av LNG, ok.... men hvordan vil dette slå ut for selskaper som f.eks BW LPG ? Har USA nok egne skip til å frakte gassen rundt omkring?

Kjetil Malkenes Hovland:
Det er vanskelig å si hvordan enkeltselskaper vil gjøre det, siden konkurransen på havet er tøff, og det er mange om benet.
BW LPGs styreleder påpekte i selskapets 2016-rapport at han var positiv til utsikten for LPG-markedet på lang sikt, selv om ratene har vært under press fordi mange rederier har kjøpt nye båter og en utvidelse av Panama-kanalen har redusert avstanden USA-Asia.
Selskapet påpeker at USAs eksp...Se mer

Höegh sikrer finansiering

Höegh LNG har underskrevet avtaler om finansiering av flytende lagrings- og regassifiseringsenhet nummer åtte.
Avtalen innebærer en eksportkredittfasilitet på opp til 150 millioner dollar, samt et femåring kommersielt banklån på opp til 80 millioner dollar utstedt av ANB Amro, Danske Bank, Nordea og Swedbank.

Pareto bytter ut 7 av 10 aksjer

Analyseavdelingen i meglerhuset Pareto gjør store endringer i modellporteføljen sin etter å ha gått på en liten oljesmell i mai måned:
Modellporteføljen falt med 2,69 prosent i mai, mens referanseindeksen, som er Hovedindeksen, steg 1,82 prosent i perioden.
Nedgangen i mai bidro til at Paretos modellportefølje siden nyttår er ned 1,2 prosent totalt sett, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 3,9 pr...Se mer
Paretos modellportefølje mot Hovedindeksen
Illustrasjon: Pareto Securities

Resultatfremgang for Höegh LNG

Rederiet Höegh LNG Holdings, som driver flytende gassterminaler, melder om solid resultatfremgang i første kvartal.
Brutto driftsresultat (EBITDA) økte med vel 10 millioner dollar i forhold til første kvartal i fjor til 36,7 millioner dollar.
Nettoresultatet etter skatt økte med med 5,1 millioner dollar til 11,4 millioner.
Aksjonærene vil få et utbytte på 0,125 dollar per aksje, hvilket er det samme...Se mer

Bedre resultat fra Höegh LNG

Höegh LNG leverte i fjerde kvartal et driftsresultat før avskrivninger og andre poster, ebitda på 31,2 millioner dollar, dette er en oppgang fra 24,6 millioner i samme periode i 2015.
Etter skatter og avgifter sitter selskapet igjen med 800.000 dollar mot et tap på 33 millioner dollar i fjerde kvartal 2015.

Höegh LNG-topper selger aksjer

Ledende ansatte i Höegh LMG Holdings har solgt aksjer som de tdligere i år fikk kjøpt billig gjennom en aksjeopsjonsavtale.
I en børsmelding onsdag morgen blir aksjesalgene til seks direktører oppgitt.
De solgte i går i alt 49.238 aksjer til en gjennomsnittskurs på 96,7543 kroner.
Ifølge børsmeldingen er motivasjonen for aksjesalget blant annet at de skal betale skatten som ble utløst av opsjonsavtal...Se mer

Höegh LNG sikret lån

Höegh LNG har plassert et nytt, senior usikret obligasjonslån på 1,5 milliarder norske kroner i det nordiske markedet. Lånet løper frem til februar 2022.

Höegh LNG vurderer obligasjonslån

Gasssrederiet Höegh LNG vurderer å hente penger i det norske obligasjonsmarkedet gjennom en utstedelse av senior usikrede obligasjoner, ifølge en børsmelding.
Obligasjonene vil ha en løpetid til februar 2022. Provenyet skal benyttes til delvis refinansiering av et eksisterende obligasjonslån og til generelle selskapsformål.

Mine aksjer

Logg inn for å følge dine aksjer

Rask og enkel tilgang til dine instrumenter, helt gratis!

UtvalgteSiste+/-%
AktuelleSiste+/-%
VinnereSiste+/-%
TaperSiste+/-%
Mest omsattOmsatt+/-%