I samarbeid med CMC Markets
Nordic Mining
--
Tid
-
Åpning
-
Høy
-
Lav
-
Volum
-
Omsetning
-
Markedsverdi
-
Valuta
-
Se mer på E24 Børs

Nyheter om Nordic Mining

Nordic Mining skrur opp ressursestimatene i Engebøfjellet kraftig

Nordic Mining har mandag offentliggjort nye estimater der de skrur opp ressursanslaget i Engebø-prosjektet kraftig. Estimatene er oppjustert etter et boreprogram. Fjellet inneholder store mengder rutil, som er et titanråstoff.
– De reviderte estimatene viser en betydelig økning i kvalifiserte ressurser, høyere grad av titanium dioksid og betydelig mengder garnet, skriver selskapet.
Totalt øker selskapet ressursg...Se mer

Nordic Mining-direktør utnevnt til styreleder i finsk selskap

Lars K. Grøndahl, finansdirektør i Nordic Mining, har blitt valgt til styreleder i det finske litiumsselskapet Keliber.
Nordic Mining er største aksjonær og råder over 25 prosent av aksjene i Keliber.

Nordic Mining korrigerer emisjonsopplysninger

Gruveselskapet Nordic Mining har mandag morgen sendt ut en oppdatert melding angående selskapets fortrinnsrettemisjon.
Selskapet hentet inn om lag 65,9 millioner kroner før kostnader i emisjonen, gjennom å utstede 131.728.003 aksjer. Opprinnelig meldte selskapet at man skulle utstede 131.713.730 nye aksjer.
Etter emisjonen vil selskapet ha utstedt totalt 517.232.808 aksjer, med pålydende 0,10 kroner...Se mer

Direktør tegner seg for Nordic Mining-aksjer

Letedirektør Mona Schanche har tegnet seg for 20.000 aksjer i den pågående tegningsretremisjonen i Nordic Mining, ifølge en børsmelding.
Emisjonen skjer til kurs 50 øre.
Schanche eier fra før 184.317 aksjer i selskapet og det tegnede antall aksjer er i tråd med det antall tegningsretter hun er tildelt.

Nordic Mining-sjefen tegner seg for aksjer

Konsernsjef Ivar S. Fossum har tegnet seg for 500.000 aksjer til kurs 50 øre i den pågående tegningsrettsemisjonen i Nordic Mining, ifølge en børsmelding.
Fossum har vel 936.000 tegningsretter og vil bli tildelt de 500.000 aksjene han har tegnet seg for.
Før emisjonen eier Fossum vel 2,1 millioner aksjer i selskapet.

Boresuksess for Nordic Mining

Nordic Mining melder at boreprosessen på Engebø er gjennomført med stor suksess.
Borekjernene skal nå sendes til laboratoriet for kjemisk og mineralogisk analyse for å fastslå rutilgraden og for å vurdere kvaliteten.
Når analyseresultatene foreligger, skal disse vurderes av en kvalifisert person, Mr. Adam Wheeler, som skal gjøre en oppdatering av ressursestimatene på Engebø. Prosessen er ventet fer...Se mer

Oppløftende resultater for Nordic Mining-datter

En førstudie viser at Keliber, et selskap 25 prosent eid av Nordic Mining, kan sitte på et litium-prosjekt med kommersielt potensiale.
Dette melder gruveselskapet mandag.
Hele meldingen finnes her.

Nordic Mining-datter inngår intensjonsavtale med kjemikalieselskap

Nordic Minig melder at selskapet Keliber har inngått en intensjonsavtale med et internsjonalt kjemikalieselskap.
Keliber er et finsk gruveselskap som jobber med å utforske og utvinne litiumressurser i Finland. Det langsiktige målet er å utvinne 6.000 tonnlitiumkarbonat årlig.
Med denne intensjonsavtalen skal Keliber og kjemikalieselskapet samarbeidet om det tekniske og kommersielle rundt litiumressu...Se mer

Omstridt boring i gang på Engebø

Nordic Mining opplyser at de har hentet ut de første borekjernene fra rutilprosjektet på Engebø.
Det skal fortsatt bores i åtte uker for å hente ut prøver.  Målet er å kunne analysere rutilgraden og andre karakteristikker i grunnen. Ressursestimatet er så ventet i tredje kvartal.

Finner skal bore Engebø-gruven

Nordic Mining fikk i april i år tommel opp for å drive gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden.
Tirsdag melder selskapet at Nordic Mining-datter, Nordic Rutile, har tildelt det finske selskapet Oy Kati til å bore gruven.
Boringen er ventet å starte i februar 2016 og fortsette i om lag to måneder.  Selskapet skriver at planen er å bore 40 hull men en samlet lengde på 6.500 meter.
Rutilproduksjon i dagslys er p...Se mer

Mine aksjer

Logg inn for å følge dine aksjer

Rask og enkel tilgang til dine instrumenter, helt gratis!

UtvalgteSiste+/-%
AktuelleSiste+/-%
VinnereSiste+/-%
TaperSiste+/-%
Mest omsattOmsatt+/-%